Zmiany w ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – przygotowanie do egzaminu KNF*

Program kursu:

  • Informacje w zakresie kredytów hipotecznych oraz usług dodatkowych oferowanych zwykle wraz z tymi kredytami.
  • Przepisy związane z umowami o kredyt zawierany z konsumentami.
  • Zawieranie umów sprzedaży nieruchomości.
  • Wycena zabezpieczeń wierzytelności.
  • Organizacja i funkcjonowanie ksiąg wieczystych.
  • Ogólne informacje w zakresie funkcjonowania rynku państwa członkowskiego, w którym pośrednik kredytu hipotecznego świadczy usługi związane z kredytem hipotecznym.
  • Standardy etyki biznesu.
  • Proces oceny zdolności kredytowej konsumenta.
  • Informacje w zakresie zagadnień finansowych i ekonomicznych.

*prawa autorskie do programu zastrzeżone

Czas trwania kursu: 13.02-15.03.2018
Zapisy na kurs do 13.02.2018
Cena szkolenia: 450 zł + 23% VAT

 

Zasady naboru: przyjęcie na kurs po wypełnieniu formularza on-line oraz uiszczeniu opłaty.

W przypadku finansowania kursu ze środków publicznych, aby uzyskać fakturę zwolnioną z podatku VAT, należy wydrukować, wypełnić i odesłać do nas poniższe oświadczenie w formie zeskanowanej na adres e-mail: szkolenia@akademiapir.pl
POBIERZ OŚWIADCZENIE (pdf)

Deutsche Bank Polska S.A.
PL 18 1910 1048 2788 5918 5455 0004
Versus Newtech sp. z o.o.
ul. Poznańska 16 lok. 4
00-680 Warszawa

Zmiany w ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – przygotowanie do egzaminu KNF*
Osoba kierująca na kurs