Specjalista ds. funduszy europejskich 2014-2020* (16 edycja)

Program kursu:

 1. Polityka spójności na lata 2014-2020.
 2. System wdrażania funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w nowej perspektywie finansowej.
 3. Nowe Programy Operacyjne realizowane w latach 2014-2020:
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR),
  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER),
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC),
  • Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW),
  • Program Operacyjny Pomoc Techniczna (POPT),
  • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014 -2020 (EWT),
  • Regionalne Programy Operacyjne (RPO),
  • Program dotyczący rozwoju obszarów wiejskich,
  • Program dotyczący rozwoju obszarów morskich i rybackich.
 4. Nowe zasady dotyczące dofinansowania projektów unijnych (studium przypadku na przykładzie opracowania wniosku na ogłoszony obecnie konkurs w ramach Działania 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Program Operacyjny Polska Cyfrowa).
 5. Źródła informacji na temat programów pomocowych.
 6. Skuteczne aplikowanie o środki europejskie oraz realizacja projektu unijnego na podstawie doświadczeń z lat 2007-2013.

*prawa autorskie do programu zastrzeżone

Czas trwania kursu: 20.11-19.12.2017
Zapisy na kurs do 20.11.2017
Kurs równoważy 50 godzin szkolenia stacjonarnego
Cena szkolenia: 440 zł + 23% VAT
Wymagania: wykształcenie średnie

Zasady naboru: przyjęcie na kurs po wypełnieniu formularza on-line oraz uiszczeniu opłaty.

W przypadku finansowania kursu ze środków publicznych, aby uzyskać fakturę zwolnioną z podatku VAT, należy wydrukować, wypełnić i odesłać do nas poniższe oświadczenie w formie zeskanowanej na adres e-mail: szkolenia@akademiapir.pl
POBIERZ OŚWIADCZENIE (pdf)

Deutsche Bank Polska S.A.
PL 18 1910 1048 2788 5918 5455 0004
Versus Newtech sp. z o.o.
ul. Poznańska 16 lok. 4
00-680 Warszawa

Specjalista ds. funduszy europejskich 2014-2020* (16 edycja)
Osoba kierująca na kurs