Praktyczne wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela* (23 edycja)

Program kursu:

  • Główne założenia metody integracji sensorycznej i jej skuteczność.
  • Integracja sensoryczna a prawidłowy rozwój dziecka.
  • Jak rozpoznać dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej.
  • Symptomy dysfunkcji procesów SI i ich wpływ na rozwój i trudności w nauce.
  • Istota dysfunkcji integracji sensorycznej w: dysleksji, ADHD, autyzmie, zespole Downa.
  • Jak pomóc dziecku z zaburzeniami SI. Wybrane elementy terapii SI nie wymagające specjalistycznego sprzętu.
  • Przykłady ćwiczeń, zabaw wykorzystywanych w terapii.

*prawa autorskie do programu zastrzeżone

Czas trwania kursu: 15.01-14.02.2018
Zapisy na kurs do 15.01.2018
Kurs równoważy 36 godzin szkolenia stacjonarnego
Cena szkolenia: 190 zł + 23% VAT

Zasady naboru: przyjęcie na kurs po wypełnieniu formularza on-line oraz uiszczeniu opłaty.

W przypadku finansowania kursu ze środków publicznych, aby uzyskać fakturę zwolnioną z podatku VAT, należy wydrukować, wypełnić i odesłać do nas poniższe oświadczenie w formie zeskanowanej na adres e-mail: szkolenia@akademiapir.pl
POBIERZ OŚWIADCZENIE (pdf)

Deutsche Bank Polska S.A.
18 1910 1048 2788 5918 5455 0004
Versus Newtech sp. z o.o.
ul. Poznańska 16 lok. 4
00-680 Warszawa

Praktyczne wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela* (23 edycja)
Osoba kierująca na kurs