Praca z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w placówce oświatowej* (27 edycja)

Program kursu:

  • Charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu (zespół Retta, Dziecięce Zaburzenie Dezintegracyjne /DZD/, Zespół Aspergera, autyzm).
  • Zaburzenia integracji sensorycznej u dziecka z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu i wynikające z nich problemy.
  • Behawioralne techniki pracy z uczniem w szkole i przedszkolu.
  • Funkcjonowanie dziecka w poszczególnych obszarach (intelekt, emocje, funkcjonowanie społeczne, komunikowanie się, specyficzne zainteresowania). Problemy i niepowodzenia w środowisku szkolnym występujące u dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  • Propozycje oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych pomocnych w pracy. Planowanie procedur postępowania w przypadku zachowań trudnych.
  • Współpraca z rodzicami oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

*prawa autorskie do programu zastrzeżone

Czas trwania kursu: 10.03-9.04.2018
Zapisy na kurs do: 10.03.2018
Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego
Cena szkolenia: 210 zł + 23% VAT

Zasady naboru: przyjęcie na kurs po wypełnieniu formularza on-line oraz uiszczeniu opłaty.

W przypadku finansowania kursu ze środków publicznych, aby uzyskać fakturę zwolnioną z podatku VAT, należy wydrukować, wypełnić i odesłać do nas poniższe oświadczenie w formie zeskanowanej na adres e-mail: szkolenia@akademiapir.pl
POBIERZ OŚWIADCZENIE (pdf)

Deutsche Bank Polska S.A.
PL 18 1910 1048 2788 5918 5455 0004
Versus Newtech sp. z o.o.
ul. Poznańska 16 lok. 4
00-680 Warszawa

Praca z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w placówce oświatowej* (27 edycja)
Osoba kierująca na kurs